One poem for the price of two

Categories: uncategorized

Date: 08 January 2007 08:57:09

Cân Holl Bobloedd Orthrymedig Ewrop

Cofiwn am y gâd annwyl
â galar addas i'w gwyl.
Cydawn i ddisgynfa drist
arwyr, ac yno canwn
am elynion digalon
dwyreiniol, lladron ein gwlâd.

Ni bia fan hyn, nid Nhw;
du fydd y dydd pan ddeffrown.
Du fel cwyn canrifoedd sur
neu lwch eu tai yn llosgi.
Du fel bol y poptai; fel
bedd tu cefn i'r cae ffwtbol.

The Song of the Oppressed Peoples of Europe

Let us remember beloved
battles with suitable grief.
Let us go again to the
holy graves of our brave boys, sing
songs of the heartless eastern
enemy, thieves of our land.

This land is for Us, not Them.
A dark day will dawn when we wake -
dark, like time's sour complaints
or the dust of burning houses;
the way closed ovens are dark;
like fresh graves by the football ground.