BLE MAE'R GYMRAEG?

Categories: uncategorized

Date: 10 January 2007 10:33:54

Er yr emynau,
ni feiddiwn faddau.
Yn y gwyll, oddeutu'r
trydydd awr, mae
rhywun yn peintio
dros arwydd Peilat.

Despite the hymns,
we dare not forgive.
About the third hour,
as darkness covered the land,
someone is painting
over Pilate's sign.